Испитите што ги полагаат вонредните ученици се полагаат во шест испитни рокови.

Распоредот на полагање на испитите се истакнува на огласната табла за вонредни ученици во училиштето.

Пријавувањето на испитите е во првата недела од месецот, а полагањето на испитите е во третата недела од месецот.

Одговорен наставник за вонредни ученици е Дарко Николовски.

Приемен ден за вонредни ученици е секој четврток од 10 до 13 часот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *