На 17.10.2019г. се изведе еднодневен излет од спортско рекреативен карактер во Градски парк на кејот на реката Вардар. Се трчаше по претходно обележана патека од наставниците по спорт. Машките трчаа на 800 метри, а девојчињата на 600 метри. За редот и дисциплината беа одговорни сите класни раководители и наставници. Најдобрите, односно оние кои пристигнаа први беа наградени со благодарници за прво, второ и трето место. Излетот се одвиваше во релаксирана атмосфера, учениците покажаа интерес за дружење и меѓусебно почитување.