Наставниците-ментори: Мирјана Крстевска и Дурим Зекири со учениците излегоа на терен заедно со сообраќајниот полицаец и контролорот од ЈП Паркинзи на Општина Центар каде што ги предупредуваа не прописно паркираните автомобили на паркиралиштата, а за прописно паркираните автомобили се делеа пофалници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *