СУГС„Димитар Влахов” е средно-стручно училиште кое се наоѓа во Општина Аеродром, на Булевар „3-та македонска бригада“ бр.22, Скопје.

Неговата локација е погодна за сите ученици бидејќи се наоѓа на само 200 m од транспортниот центар и железничката станица.

За школувањето во нашето училиште се издава диплома која овозможува брзо вработување во својата струка од избраниот образовен профил. Секако, по завршениот IV степен од школувањето може да се продолжи образованието на високо образовните институции.

Образовните профили со III степен можат да продолжат со IV степен во истата избрана струка, по вондреден пат.

Побарувачката на стручните кадри на пазарот на трудот од областа на струките кои ги нудиме, го прави нашето училиште  атрактивно за идните средношколци.

Капацитети на училиштето

Училиштето располага со:

– 2 комплетно опремени фризерски салони, 1 во склоп на училиштето и 1 во Лептокарија;

– 2 современо опремени козметички салони, 1 во склоп на училиштето и 1 во Лептокарија;  

– салон за естеска нега на раце и нозе;

– хемиска лабораторија;

– графичка работилница;

– кабинет за практична настава за хемиско-технолошка струка;

– 2 кабинети по информатика;

– современо опремена конференциска сала;

– библиотека;

– кариерен центар;

– училишна и младинска организација.