Ги известуваме вонредните кандидати дека испитите за августовската испитна сесија 2020 ќе може да ги пријавуваат од 25.06.2020 до 30.06.2020 кај одговорниот наставник Драшко Симјаноски.