Конечната ранг листа е дадена на линкот подолу.

Конечна ранг листа на записани ученици во прва година во СУГС Димитар Влахов за учебна 2022 2023 година_compressed (1)

Во прилог можете да ја погледнете и ранг листата на слободни места за второто пријавување за упис во прва година во учебната 2022/2023 година.

Ранг листа на слободни места за второ пријавување за упис во прва година во учебната 2022 2023