Мисија

Образуваме млади луѓе способни да одговорат на современите професионални предизвици, кои ќе бидат носители на бизнисот и креатори на иднината. Воспитуваме млади луѓе способни да одговорат на современите животни предизвици во мултиетничко и мултикултурно општество и кои ги прифаќаат и почитуваат различностите.

Визија

Нашето училиште ќе претставува современа, силна и респектабилна воспитно-образовна организација.

Мото на училиштето

Современи млади луѓе за современо општество