Натпревар по хемија 2019

На 29.03.2019 година се одржа регионален натпревар по хемија во СУГС ,,Марија Кири Склодовска’ -Скопје’.Натпреварот се состоеше во следните дисциплини: 1.Експериментален дел – Јована Клетничка ученичка од III-5 клас-ментор Слаѓана Јаневска. 2. Експериментален дел – Фјола Хамити ученичка од I-12 клас-ментор Блерим Касуми (албански наставен јазик). 3.Тест - Даниел Лефков - ученик од III-5 клас-ментор Елена Стојановска. 4.Презентација – Виктор Тренкоски од II-6 клас-ментор Слаѓана Јаневска. 5. Презентација – Сухејб Алили од I-12 клас-ментор Дурим Зеќири(албански наставен јазик) Сите ученици продолжуваат да се натпреваруваат и на државен натпревар во СОУ ,,Орде Чопела ’’ Прилеп на 10.05.2019 година со дополнување на уште еден натпреварувач за изработка на готов производ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *