План

за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година

Протокол

за постапување на средните училишта за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

Распоред

на учебната 2020 / 2021 година