План за изведување онлајн активности

План за изведување онлајн активности и настава за самоучење

Одлука за изведување на наставата

Одлука и известување за реализација и организација на наставата во училиштето и оценување на учениците во времетраење на вонредната состојба

Упатство за начинот на оценување

Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во период на реализација на настава преку далечинско учење, односно учење од дома

E-распоред на часови

E-распоред на часови за учебната 2019/2020 година

Уредба за примена на законот за средно образование

Уредба за примена на законот за средно образование за време на вонредна состојба