Одлука за изведување на наставата

Одлука и известување за реализација и организација на наставата во училиштето и оценување на учениците во времетраење на вонредната состојба

Уредба за примена на законот за средно образование

Уредба за примена на законот за средно образование за време на вонредна состојба

Упатство за начинот на оценување

Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во период на реализација на настава преку далечинско учење, односно учење од дома

План за изведување онлајн активности

План за изведување онлајн активности и настава за самоучење

E-распоред на часови

E-распоред на часови за учебната 2019/2020 година