Тамара Трпковска и Ангела Ристиќ со плакети за најубав цртеж

Градот Скопје на ученичките Тамара Трпковска и Ангела Ристиќ од СУГС „Димитар Влахов“ им додели Плакета за најубав цртеж на тема Екологија по конкурсот на тема „Достигнување и популаризирање на грижата за заштита на животната средина и природата“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *