На ден 4.10.2020 се одржа Скопски маратон на кој нашите ученици волонтираа заедно со професорката Мирјана Крстевска….
Браво Влаховци!