На 28.10.2019г. учениците од 1-4 паралелка со наставникот Марија Џолева по предметот ” Лични услуги и други сектори и квалификација“ беа во посета на Комора на занаетчии – Скопје. Посетата се направи со цел учениците да се запознаат со работните задачи и поврзаноста на Комора на занаетчии-Скопје со секторот лични услуги. Презентацијата ја изврши извршниот директор Анета Атанасовска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *