На 22.11.2019 год. во 11:00 часот во просториите на СУГС „Димитар Влахов“, беше одржана последната активност од работилницата под име „Мојот кариерен пат“. На работилницата учествуваа ученици од СУГС „Шаип Јусуф“, СУГС „Димитар Влахов“, и СМУГС „Д-р „Панче Караѓозов“ од Скопје, под менторство на Марина Атанаскоска, Валентина Димитриевска и Елена Никчевска. На 28.11.2019 година ќе се одржи и завршниот состанок  организиран од АСК, подржан од Град Скопје.

Годишен акционен план на Центарот за кариера 2019-20
Водич за родители

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *