Имате обврска да напишете домашна работа за Димитар Миладинов.

Прочитајте повеќе на следниов линк

Прочитајте за фотосинтеза од учебникот страна 55 – 63. И испратете — на следниот мејл: primer@gmail.com

Решете ги задачите од учебникот страна 43 и 45 и решенијата пратете ги на: primer@gmail.com

Имате обврска да напишете домашна работа за Димитар Миладинов.

Прочитајте повеќе на следниов линк

Прочитајте за фотосинтеза од учебникот страна 55 – 63. И испратете — на следниот мејл: primer@gmail.com

Решете ги задачите од учебникот страна 43 и 45 и решенијата пратете ги на: primer@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *