На ден 10.05.2019 година беше направена афирмација на нашето училиштето во Битола.

Беа посетени основните училишта. Тимовите од нашето училиште ги запознаа идните средношколци со образовните профили и струки кои ги имаме во нашето училиште.

Во афирмацијата беа вклучени наставниците: Дарко Николовски, Мирјана Крстевска, Елизабета Стојановска, Соња Кузмановска, Драгана Цветковска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *