Низа активности по повод Патрониот празник на училиштето

По повод Патрониот празник на училиштето на 08.11.2019г. се одржаа низа активности. Беше прочитан реферат за патронот на училиштето Димитар […]