I место за креативно пишување за СУГС „Димитар Влахов“

Натпревар во креативно пишување 1 место за креативно пишување за СУГС „Димитар Влахов“ на Средношколските игри 2016 I место за […]