Поттикнување на општествена одговорност кај младите преку волонтерски активности

Здружението на граѓани за култура и уметност Ан-блок од Скопје, со поддршка од страна на Град Скопје реализираше проект насловен […]

Низа активности по повод Патрониот празник на училиштето

По повод Патрониот празник на училиштето на 08.11.2019г. се одржаа низа активности. Беше прочитан реферат за патронот на училиштето Димитар […]