ЦСИ „Надеж“ потпиша меморандум на соработка со СУГС “Димитар Влахов” – Скопје

ЦСИ „Надеж“ потпиша меморандум на соработка со Димитар Влахов за реализација на проектот „Таа може: стекнување вештини за економска независност” […]