Поттикнување на демократска клима во училиштата преку ученички иницијативи

Нашите ученици покажаа голема посветеност и креативност. Како дел од работилницата „Изработка на цртежи“ во рамките на проектот –  „Поттикнување […]

Реализација на наградениот проект од Предизвик за млади истражувачи 3

Проектот со тема „Намалување на употребата на пестициди, инсектициди и хербициди во земјоделството преку алелопатија“, под менторство на наставниците  по […]