Почитувани ученици,

Ви посакуваме топло добредојде во новата учебна 2022/2023 година.

Учениците од прва година и учениците од трета година (III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, III-7) ќе стартуваат со прва смена од 7.30 до 13.10 часот.

Учениците од втора година, трета година (III-8, III-9, III-10, III-11) и четврта година ќе стартуваат со втора смена од 13.30 до 19.10 часот.

Да почнеме да испишуваме нова страница полна со знаење, другарство, смеа и љубов.

Ви посакуваме успешна учебна година.

Во прилог се списоците со ученици запишани во прва година во СУГС „Димитар Влахов“ по наставни јазици.

Список на ученици во прва година-македонски наставен јазик

Список на ученици во прва година-турски наставен јазик

Список на ученици во прва година-албански наставен јазик