Денес се полагаше првиот испит од Државната матура во сите средни училишта во РСМ. Им посакуваме успех на сите матуранти!

Sot kalohet provimi I parë i maturës shtetërore në të gjitha shkollat e mesme në RMV.
Ju dëshirojmë sukses të gjithë maturantëve!

Bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde devlet sınavı yapılmaktadır. Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz!