Почитувани родители и ученици,

Во прилог следи интерниот конкурс за запишување на ученици во прва година од првиот уписен рок ( второ пријавување ) во СУГС „Димитар Влахов“ во учебната 2021/2022 година.

Интерен конкурс