РАСПОРД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ

ВО АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 ГОДИНА

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ: 1;2;5;6;7 АПРИЛ 2021 ГОДИНА

ПОЛАГАЊЕ:

ПОНЕДЕЛНИК 19.04. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ВТОРНИК 20.04. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. АНГЛИСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

СРЕДА  21.04. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ЧЕТВРТОК 22.04. 2021 ГОД. ВО 13:00 ЧАСОТ

 1. ПРИМЕНЕТА КОЗМЕТИКА ( ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРАФИЧКА ПОДГОТОВКА (ПРООДНОСТ)
 3. ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ПЕТОК 23.04. 2021 ГОДИНА ВО 13: 00 ЧАСОТ

 1. КОЗМЕТОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ И ДОРАБОТКА (ПРООДНОСТ)
 3. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (ПРООДНОСТ)
 4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

САБОТА 24.04. 2021 ГОДИНА ОД 8:00 ЧАСОТ

 1. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

 

ВАЖНО: СЕКОЈ КАНДИДАТ ВО ГОРЕ НАВЕДЕНИОТ ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ МОЖЕ ДА ПОЛАГА САМО ЕДЕН ИСПИТ НА ДЕН

 

 

В.Д.Директор

 

______________________________