РАСПОРД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ВО МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 ГОДИНА

 ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ: 1, 2, 3, 4, 5 МАРТ 2021 ГОДИНА 

ПОЛАГАЊЕ:

ПОНЕДЕЛНИК 15.03. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ВТОРНИК 16.03. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

      1. АНГЛИСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

СРЕДА  17.03. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ЧЕТВРТОК 18.03. 2021 ГОД. ВО 13:00 ЧАСОТ

 1.  ПРИМЕНЕТА КОЗМЕТИКА ( ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРАФИЧКА ПОДГОТОВКА (ПРООДНОСТ)
 3.  ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 4.  УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ПЕТОК 19.03. 2021 ГОДИНА ВО 13: 00 ЧАСОТ

 1. КОЗМЕТОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ И ДОРАБОТКА (ПРООДНОСТ)
 3. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (ПРООДНОСТ)
 4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

САБОТА 20.03. 2021 ГОДИНА ОД 8:00 ЧАСОТ 

 1. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ВАЖНО: СЕКОЈ КАНДИДАТ ВО ГОРЕ НАВЕДЕНИОТ ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ МОЖЕ ДА ПОЛАГА САМО ЕДЕН ИСПИТ НА ДЕН

 

 

В.Д.Директор

 

______________________________