РАСПОРД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ

ВО ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 ГОДИНА

 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ: 1, 2, 3, 4, 5 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

 ПОЛАГАЊЕ:

 ПОНЕДЕЛНИК 15.02. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

 ВТОРНИК 16.02. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. АНГЛИСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

СРЕДА  17.02. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ЧЕТВРТОК 18.02. 2021 ГОД. ВО 13:00 ЧАСОТ

 1.  ПРИМЕНЕТА КОЗМЕТИКА ( ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРАФИЧКА ПОДГОТОВКА (ПРООДНОСТ)
 3. ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ПЕТОК 19.02. 2021 ГОДИНА ВО 13: 00 ЧАСОТ

 1. КОЗМЕТОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ И ДОРАБОТКА (ПРООДНОСТ)
 3. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (ПРООДНОСТ)
 4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

САБОТА 20.02. 2021 ГОДИНА ОД 8:30 ЧАСОТ

 1. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ВАЖНО: СЕКОЈ КАНДИДАТ ВО ГОРЕ НАВЕДЕНИОТ ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ МОЖЕ ДА ПОЛАГА САМО ЕДЕН ИСПИТ НА ДЕН

В.Д.Директор

Лидија Андоновска