Во текот на второто полугодие, од страна на братимениот град на град Скопје – Нирнберг во рамките на проектот , на училиштето му беа донирани хигиенски средства и информативен материјал со цел едукација на учениците за правилно одржување на растојание и правилно одржување на секојдневната хигиена во услови на пандемија.