Распоред за месец јануари

за полагање на вонредни испити во јануарската испитна сесија 2021 година

Распоред за месец декември

за полагање на вонредни испити во декемвриската испитна сесија 2020 година

Распоред за месец октомври

за полагање на вонредни испити во октомвриската испитна сесија 2020 година