Резултати од првиот уписен рок

Ранг листи на примени и одбиени кандидати кои конкурирале за запишување во прва година во учебната 2020/2021 година во првото пријавување 16,17,18 и 19 јуни во СУГС „Димитар Влахов“