ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ: 29 МАЈ; 31 МАЈ; 1 ЈУНИ; 2 ЈУНИ 2021 ГОДИНА 

ПОЛАГАЊЕ:

ПОНЕДЕЛНИК 7.06. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ВТОРНИК 8.06. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. АНГЛИСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

СРЕДА  9.06. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

 1. МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ЧЕТВРТОК  10.06. 2021 ГОД. ВО 13:00 ЧАСОТ

 1. ПРИМЕНЕТА КОЗМЕТИКА ( ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРАФИЧКА ПОДГОТОВКА (ПРООДНОСТ)
 3. ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ПЕТОК 11.06. 2021 ГОДИНА ВО 13 : 00 ЧАСОТ

 1. КОЗМЕТОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
 2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ И ДОРАБОТКА (ПРООДНОСТ)
 3. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (ПРООДНОСТ)
 4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

САБОТА 12.06. 2021 ГОДИНА ОД 8:00 ЧАСОТ

 1. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

 

ВАЖНО: СЕКОЈ КАНДИДАТ ВО ГОРЕ НАВЕДЕНИОТ ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ МОЖЕ ДА ПОЛАГА САМО ЕДЕН ИСПИТ НА ДЕН

 

В.Д.Директор

 

______________________________

Андоновска Лидија