Ранг листи на примени и одбиени кандидати кои конкурирале за запишување во прва година во учебната 2021/2022 година во првото пријавување 14,15,16 и 17 јуни во СУГС „Димитар Влахов“

Ранг листи од прв уписен рок