На сите наши ученици, соработници и колеги им посакуваме СРЕЌНА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА ! Нека следната година биде полна со успешни соработки!

Од срце Ви посакува колегиумот при СУГС “Димитар Влахов”