5 јуни – Светски ден за заштита на животната средина.

Денес светот ќе го одбележи денот на животната средина за да ја покрене свеста и да го сврти вниманието кон бројните еколошки проблеми во светот. Само преку правилно образование можеме да ја спасиме планетата Земја – нашиот единствен дом. Дајте поддршка за образованието за климатски промени со тоа што ќе ја изразите вашата заложба на линкот даден подолу.

Унапредување на образованието за животна средина и климатски промени

Со ставање на својот потпис на оваа заложба, се залагаме за климатска акција и за поддршка на интеграцијата на образованието за животна средина и климатски промени во образовниот систем. Исто така, се заложуваме дека ќе:

УЧАМЕ повеќе за климатските промени и ќе бидаме поангажиран во ова поле,
Преземаме АКЦИЈА за заштита на животната средина и намалување на емисиите на стакленички гасови,
СПОДЕЛИМЕ и со другите и ќе ги охрабрувам да научат повеќе за темата, да преземат климатска акција и да ја потпишат заложбата.