Спорт и спортски активности

Заради промоција на спортските активности во средните училишта пред, за време и по пандемијата, се одржа состанок заедно со наставници од средните училишта на град Скопје, членови на Сојузот на Средно училишен спорт. На состанокот беа презентирани […]