Распоред за доделување на свидетелства и дипломи на завршено средно образование за учениците од завршните години за тригодишно и четиригодишно образование во СУГС „Димитар Влахов“ Скопје

Распоред за ден 23.6.2020 (вторник)  III7-13:30 во просторија бр.14    Распоред за ден 26.6.2020 (петок) III1-10:00часот во училишниот двор/просторија бр.4* […]

Средношколците од „Боро Петрушевски“, „Димитар Влахов“ и „Здравко Цветковски“ од Град Скопје учествуваа во заеднички часови преку учење од далечина

Кризната состојба не ги запре заедничките часови во средните училишта во Град Скопје. Средношколците од АСУЦ „Боро Петрушевски“, СУГС „Димитар […]