Back

Лични услуги

Образовни профили/ квалификации

Фризер (тригодишно)
Естетичар за нега на раце и нозе (тригодишно)
Техничар за козметичка нега и убавина (четиригодишно)

Во секторот/струка ЛИЧНИ УСЛУГИ во училиштето се изучуваат три квалификации/образовни профили:
Фризер и Естетичар за нега на раце и нозе кои се со тригодишно траење и Техничар за козметичка нега и убавина со четиригодишно траење.

Што учи фризерот?
Учи за техники за миење на коса и масажа на скалп, учи за состав, својства и дејство на препарати за коса, учи како да ги примени препаратите во зависност од типот и состојбата на косата, ги учи современите техники на нијансирање, привремено боење, трајно боење на коса, белење како и современите техники на шатирање. Фрзиерот ги учи и техниките на потстрижување на коса како и бричење и обликување на брада и мустаќи. Учи и ги развива вештините на креативно изразување преку изработка на различни видови на фризури од историски до модерни, современи, трендовски фризури.

Што учи естетичарот за нега на раце и нозе?
Естетичарот учи како да се негува кожата на рацете и нозете, учи за техниките за надградба на нокти и нивно отстранување, учи за третманите за депилација, ги учи класичните маникир-педикирски третмани, третманите на третирање на плускавци и жуљеви, третмани на масажа на раце и стапала и ја развива креативноста во техниките на декорација на нокти.

Што учи техничар за козметичка нега и убавина?
Техничар за козметичка нега и убавина ги учи третманите за нега на лице и тело и тоа класичен третман на нега на лице, врат и деколте, третмани на проблематична кожа на лице, врат и деколте, третмани за нега на тело, техники на масажа на тело како и третмани за обликување на тело. Ги учи и третманите за нега на раце и нозе, класичните и декоративните техники на маникир, учи за депилација на лице и тело, учи за апаратурна и препаративна козметка како и за современите биокозметички препарати. Техничарот за козметичка нега и убавина преку изучување на техниките и стиловите на шминкање ги развива и креативните вештини.

Многу битен сегмент за учениците од секторот Лични услуги е практичната обука која ја реализираат во современо опремини фризерски и козметички салони во училиштето, во училишниот фризерско-козметички салон кој се наоѓа во Карпош, спроти ТЦ Лептокарија како и во фрзерско-козметички салони со кои училиштето има меморандум за соработка, а кои на учениците им овозможуваат работа во реални работни услови и работа со клиенти.

Изборот на некој од образовните профили во струката Лични услуги нуди можност за вработување во многубројните фризерски и козметички салони, спа и велнес центри, центри за убавина, стилисти и шминкери во телевизиски, филмски и театарски куќи. Несомнено, квалификациите од сектор лични услуги на учениците им нуди и можност за започнување на свој сопствен бизнис и градење на успешна кариера.

Дојдете во светот на имагинацијата, волшепството, магијата – поттикнати од Вашите вешти раце и Вашата полетна младешка енергија. Негувајќи ја Вашата надворешна убавина ќе научите како да ја негувате и Вашата внатрешна духовна убавина. Затоа, избери паметно за својата иднина!

Хемиско-технолошка

Образовни профили/ квалификации

 

Месопреработувач (тригодишно)
Прехранбен техничар /техничар за заштита на животната средина (четиригодишно)
Техничар за козметички и хемиски производи

Во секторот/струка ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА во училиштето се изучуваат следниве квалификации/образовни профили:
Месопреработувач со тригодишно траење, прехранбен техничар, техничар за заштита на животна сридина и техничар за козметички и хемиски производи со четиригодишно траење.

Што учи месопреработувачот?
Месопреработувачот ги учи техниките на обработка на месо и месни производи, расекување и обескоскување на месото, учи за категоризација на месото и преработките од месо, учи за начините на складирање на месото, негово ладење и замрзнување, учи за пакување на месото и негова подготова и транспорт. Месопреработувачот се запознава и ги изучува санитарно-ветеринарните прописи кои се применуваат во месопреработувачката индустрија и правилата при работа и заштита на околината.

Што учи прехранбениот техничар?
Прехранбениот техничар ги изучува технологиите на изработка на различни прехранбени производи, леб, пецива, кондиторски производи, овошни и зеленчукови преработки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и преработки од месо и млеко, зачини, чаеви и други напитоци. Ги изучува техниките на конзервирање и складирање на производите, учи да анализира состав и исправност на производите и да вржи контролана на производи и производствени процеси.

Што учи техничарот за заштита на животна средина?
Техничарот за заштита на животна средина учи за техниките на земање мостри (примероци), учи како се врши органолептички преглед при земање на мострата, учи за неопходните реагенси и инструменти за работа и нивната употреба, учи за работата на уредите и нивно калибрирање, учи за мерните инструменти и за начинот на нивно ракување, учи за видовите на хемиските анализи според ИСО стандардите и за евидентирање на резултатите од извршените хемиски анализи.

Што учи техничарот за козметички и хемиски производи?
Техничарот за козметички и хемиски производи ги учи технологиите на изработка на различни козметички и хемиски производи (креми, лосиони, пасти, сапуни, шампони, декоративни козметички производи и сл.), учи за својствата и дејството на суровините од кои се изработуваат хемиско-козметичките производи, учи за начините и техниките на анализа на дејството на козметичките и хемиските производи соодветно на нивната примена.

Нашето училиште располага со хемиска лабораторија и кабинет/работилница каде учениците се стекнуваат со практично знаење. Предметите Учење преку работа кај работодавач и практичната обука која ја реализираат во компании со кои училиштето има склучено меморандум за соработка учениците се стекнуваат со знаења и вештини во реални услови и ги следат новитетите и трендовите. Компании со кои нашето училиште има склучено меморандум за соработка, а каде воедно нашите ученици реализираат практична обука и се стекнуваат со знаење и вештини се компаниите: Пивара, Месарница Петковски, Месарница Атанасовски, Сураш, Фурна Диме, Рептил, Тинекс, Пекара Ваташа, Компанија Гурман мес, Фурна Пите
Пазарот на труд има дефицит и потреба од кадри од оваа објаст па ако одберете некоја од квалификациите од секторот ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА по завршување на образованието ќе имате можност за брзо вработување во прехранбената индустрија, месопреработувачката индустрија, хемиската индустрија, индустријата за производство на козметички производи.

Дојдете во светот на здравата исхрана и здравиот начин на живот, бидејќи здравјето доаѓа одвнатре, а се гледа однадвор. Заштитувајќи ја животната средина ќе научите како да ги заштитите Вашето здравје и Вашата убавина. Затоа, избери паметно за својата иднина!

Графичка струка

ВО СЕКТОР ГРАФИЧАРСТВО се изучува квалификацијата Графички уредник-дизајнер со 4 годишно траење

 

Што учи графички уредник-дизајнер?
Графички уредник дизајнер учи да креира технички решенија за функционален и атрактивен графички дизајн на билборди, логоа, списанија, видео игри, учи да дизајнира внатрешен и надворешен изглед на флаери, брошури, визит карти, заштитни знаци, учи да креира идејни решенија за графички производи користејќи современа компјутерска технологија и графички алатки, ги учи тајните на успешната фотографија, стилови на писма изразени преку типографија, техничко уредување на публикации, векторска и растерска графика, како и графичка монтажа

Учениците од секторот Графичарство теоретската настава ја реализираат во компјутерско опремени училници, а своето практично знаење го стекнуваат преку практична обука која се реализира во графичката работилница која е комплетно опременa со современа графичка технологија. Своето знаење и вештини ги усовршуваат преку предметот Учење преку работа кај рабодавач во приватни компании со кои училиштето има склучено меморандум за соработка. Ова им овозможува да влезат во светот на креативноста и дизајнот и по завршувањето на своето образование да се вработат во истите.
Компании со кои нашето училиште има склучено меморандум за соработка и каде нашите ученици ја обавуваат приватната практична обука и се компаниите Печатница Бранко Гапо, Печатница Либра, Полиестер day, Електродистрибуција. Некои од овие компании ги стипендираат учениците од образовниот профил Графички уредник-дизајнер.
Со забрзаниот развој на технологијата како во светот така и кај нас графичкиот уредник-дизајнер е сè побарана професија. Нема сектор и компанија каде не е потребен графичкиот дизајн.
Учениците кои ќе се одлучат да влезат во светот на графичарството по завршување на своето образование имаат можност да се вработат во компании за графички дизајн, во индустријата за видео игри, телевизија, филмска индустрија, новинарство и издаваштво, модна или автомобилска индустрија.

Дојдете во светот на графичкото дизајнирање и визуелните апликации и поттикнете ја Вашата креативност давајќи им убав изглед на нештата што Ве опкружуваат. Давајќи им убав изглед на нештата ќе научите како да го привлечете вниманието на секој од нас. Затоа, избери паметно за својата иднина!