Мото на училиштето - Современи млади луѓе за современо општество
Прочитај повеќе
Училиштето располага со опремени училници и кабинети за практична настава...
Прочитај повеќе

Последни настани

Промотивен настан-Заеднички часови со ученици кои учат на различни наставни јазици во Град Скопје

Град Скопје и Министерството за образование и наука на 10 декември 2019 година во х. Холидеј Ин одржаа Промотивен настан-Заеднички […]

Поттикнување на општествена одговорност кај младите преку волонтерски активности

Здружението на граѓани за култура и уметност Ан-блок од Скопје, со поддршка од страна на Град Скопје реализираше проект насловен […]

Ноември-месец на науката

Ноември-месец на науката е во организација на Македонско географско друштво и други друштва од природните науки.се одржа на Природно-математички факултет. […]

Струки и профили

Образовни профили/ квалификациии

 

 

 

Зошто да го одбереш Димитар Влахов
- Модерни и перспективни струки
- Побарувачка на нашите струки на пазарот на труд
- Брзо вработување по завршување на образованието
- Можност за започнување на свој сопствен бизнис
- Квалитетна училишна и задолжителна приватна пракса
- Бројна соработка со компании и институции од нашата земја
- Со вертикална проодност - можност за напредување од 3 год. во 4 год. образование и продолжување на образованието на бројни факултети
- Хоризонтална проодност - можност за префрлање од еден профил/квалификација во друг со исто годишно траење

Во СУГС „Димитар Влахов“ се учат атрактивни струки и профили и  наставата на  македонски јазик, албански и турски јазик.

ЛИЧНИ УСЛУГИ: Фризер, Естетичар за нега на раце и нозе, Техничар за козметичка нега и убавина

ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА: Месар, Млекопреработувач Месопреработувач, Прехранбен техничар /техничар за заштита на животната средина

ГРАФИЧКА СТРУКА:Изработувач на визуелни апликации,Доработувач на графички производи,Графички уредник-дизајнер